اعتقاد ما بر این است که هرکسی میتواند کار آسان را انجام دهد، به همین خاطر ما آنرا انجام نمیدهیم. گروه سنگ مالکی بیش از 30 سال است که انتخاب همیشگی ساختمان های برند است.


درباره ما

برخی پروژه های گروه سنگ مالکی


سنگ مرمریت در ایتالیا از امپراطوری روم تا امروز
ادامه مطلب


لمینت‌ سنگ طبیعی جایگزین مناسب برای سرامیک


ادامه مطلب

گروه سنگ مالکی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

  • Email
  • Telegram
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook